SỬA CHỮA - BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ VIỄN THÔNG

2021-12-12 22:45:07

- Bảo trì, bảo dưỡng trạm BTS, IBS - Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ tiếp địa (đo đạt, thay thế dây tiếp địa,...) - Đo đạt, bảo dưỡng, nạp xả ắc ...

Đọc tiếp